Feature Sondra erickson

Sondra Erickson on the deck of her Princeton home.